BB Steel Construction ApS

Hvorfor bruge BBSC ApS som Deres mandskabs leverandør ?

 • De er sikker på højt kvalifikseret og loyal mandskab, som sætter kunden højest.
 • Vi er seriøse og leverer kvalifikseret mandskab med kort varsel.
 • Vi kan levere både mandskab og værktøj.
 • De skal ikke betale Sygeløn, G-dage, Opsigelses løn, Forsikringer, Arbejdstøj mm.
 • Vi samarbejder med div. fagorganisationer og efterlever alle Sikkerheds og Miljø foreskrifter.
 • Vi er medlem af Dansk Industri.

Why use BBSC ApS as your manpower supplier?

 • They are certain high quality fixed and loyal crew that put the customer first.
 • We are reputable and provide quality manpower fixated on short notice.
 • We can provide both manpower and tools.
 • You will not pay Sick salary, the G-day, period of salary insurance, Workwear ect.
 • We work with the professional organizations and to comply with all Safety and Environmental regulations.
 • We are members of Danish Industries.