Derfor BBSC ApS

 • Fast entreprise arbejde - Tilbudsarbejde.
 • Bemanding og udlejning af højt kvalificeret arbejdskraft.
 • Alt inden for Stål,- Smede,- Skibsbyggere,- Kleinsmede,- Rørsmede,- Husbyggeri
 • Alt inden for Certifikat Svejsning,- Rørtråd,- Elektrode,- Tig,- Automat A2-A6.(Tårnsvejsning)
 • Alt inden for Montage,- Stål,- Alu,- med mere.
 • Alt inden for Service,- Industri rengøring,- med mere.

Vi har mere end 30 års erfaring indenfor skibsbygning, skibsreparation, certifikat svejsning, brobygning, kedelanlæg, røranlæg, off og on shore, fremstilling og montage af stålkonstruktioner, Fremstilling af vindmølletårne, monopæle mm. ståltrapper og gelændere, stålrapoer, stålaltaner mm.

Therefore BBSC ApS

 • Solid construction work - Offer Work.
 • Staffing and hiring of highly qualified Danish and foreign labor.
 • Everything in Steel, - smith, - Ship builders - locksmith - Pipefitters.
 • Everything within Certificate Welding - Flux cored - Electrode - Tig - Automata A2-A6. (Tower Welding)
 • Everything in Montage - Steel - Aluminium - and more.
 • Everything in Service - Industrial cleaning - and more.  

We have more than 30 years experience in shipbuilding, ship repair, certified welding, bridge building, boiler systems, piping, off and on shore, manufacture and erection of steel structures. steel stairs and railings, steel balconies.